Özel Hakkari Doğu Koleji
HAKKARİ ÖZEL DOĞU KOLEJİ

MİSYONUMUZ

             Özel Hakkari Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin kişisel potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak “iyi bir insan “ yetiştirmektir. Eğitime değer veren bireyler ile çıktığımız bu yolda; bireysel farklılıkların önemsendiği, bilimsel düşünceyi ön planda tutan, ülkemizde ve Hakkari de tercih edilen bir kurum olmayı ve Hakkari’nin eğitimine olumlu katkı sunmayı amaçlıyoruz.

    VİZYONUMUZ

        Özel Hakkari Doğu Koleji olarak eğitim ve öğretimi çağdaş bir alt yapı ile evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır. Hakkari’deki eğitim-öğretime katkı sunan; yaratıcı, girişken, üretken, ahlaklı, sorunlara çözüm getiren, ülkesini seven, uyumlu bireyler yetiştirmektir.

Hedeflerimiz

Özel Hakkari Doğu Koleji’nin vizyonunu gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim programlarındaki temel hedefleri şunlardır:
 

 • Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak,
 • Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek,
 • Eğitim öğretime yaklaşımımızı ”öğrenci merkezli” bir anlayış ile, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemektir.
 • Çevreyi korumak konusunda duyarlı olmak,
 • Sanatsal beğeni ve estetik anlayış sahibi olmak,
 • Öğrencilerimizi; sorgulayan, doğru bilgiye hızlı bir şekilde kendi oluşabilen ve bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek,
 • Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak,
 • Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanı iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemi kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
 • Öğrencilerimizin ikinci bir dili etkin bir bicimde kullanarak uluslar arası düzeyde başarılı olabilmeleri için gerekli alt yapıyı sunmak,
 • Öğrencilerimizin teknolojiyi özümsemelerini sağlamak, eğitim ve iş yaşamında teknoloji ile iç içe olmanın artılarından yararlanabilmelerine olanak tanımak,
 • Öğrencilerimizin ulusal ve uluslar arası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm önerileri üretebilmeye yönlendirmek,
 • Öğrenimin daha sonraki aşamalarında ve meslek seçiminde gerekli olacak bilgi ve beceri ile donanmak,
 • Kendisi ile barışık üretken ve uyumlu bir kişilik sahibi olmak temel hedeflerimizdir.

 

MUTLU YARINLARA…

ÖZEL HAKKARİ DOĞU KOLEJİ AİLESİ